Ako vyčistiť kotol na tuhé palivá

V súčasnej dobe sa mnoho ľudí vracia ku klasickému kotlu na tuhé palivá (v ktorom sa zatápí uhlím, drevom alebo drevenými briketami). Z tohto dôvodu je dôležité poznať tiež spôsob, ako ho správne vyčistiť od sadzí a dechtu a aké pomôcky pritom používať. Pre rôzne typy kotlov sa samozrejme môže postup čistenia mierne líšiť.

Prečo je dôležité pravidelné čistenie kotla

Pri pravidelnom používaní kotla nedá zabrániť zaneseniu stien a výmenníka dechtom a sadzami. Uvedené nečistoty pritom zmenšujú priestor medzi doskami výmenníka, teda miesta, kadiaľ prúdi ohriaty vzduch. Týmto spôsobom preto dochádza k zníženiu ťahu kotla, a teda aj zníženie jeho účinnosti.

Nánosy nečistôt zároveň horšie vedú teplo, čo má za následok pomalší ohrievanie vody vo výmenníku. A hoci je ťažšie dosiahnuť optimálnej teploty, spotreba paliva rastie.

Pravidelným čistením kotla sa teda zvyšuje jeho účinnosť, predlžuje sa životnosť a zároveň dochádza k zníženiu spotreby paliva.

Ako často kotol čistiť

Vhodné intervaly čistenia samozrejme závisí od druhu kotla, typu použitého paliva, frekvencie používania a tiež na spôsobe, akým kúrite.

V zimnom období a pri pravidelnom používaní odporúčame kotol vyčistiť vždy 1x za 14 dní alebo 1x mesačne. Môžete ale tiež zvoliť pravidelné čistenie približne 1x týždenne, pri ktorom vykonáte iba rýchlejší očistenie pomocou oceľových kief a až ďalší týždeň sa budete venovať dôkladnému čisteniu.

Najvhodnejšiu dobu pre čistenie však zvyčajne spoznáte sami podľa toho, že kotol stratí ťah a účinnosť.

Pomôcky na čistenie kotly na tuhé palivá

Na čistenie kotla je potrebné pomerne veľké množstvo pomôcok, ktoré sa využívajú špeciálne pre určité časti kotla (steny kotla, výmenník, dymovod a pod.).

Odporúčame tieto pomôcky a čistiace prostriedky:

Kefa rúrová hranatá

Oceľové kefy s dlhou násadou je vhodné voliť podľa šírky medzery medzi doskami výmenníka. Sú bežne k zohnaniu v železiarstve a používajú sa k záverečnému očistenie vnútorných plôch kotla a výmenníka (niekedy tiež dymovodu).

Oceľové štetiny kief sa po čase opotrebujú, a je preto potrebné kúpiť novú kefu. V prípade tohto náradia je výhodou, že nemusíte kupovať celú kefu aj s násadou, ale postačí zakúpiť samostatnú kefu, ktorý na násadu jednoducho naskrutkujete.

Ručná oceľová kefa

Opäť ho možno zakúpiť v každom železiarstve. Používa sa k záverečnému čisteniu vrchných plôch výmenníka a oddeliteľných častí kotla (vrchný platne, dvierok, veka dymovej komory, spodného krytu dymovej komory alebo zatápacou klapky).

Kutáč s hákom

Násada s hákom je ideálna pre vybratie a opätovné umiestnenie spodného krytu.

Ploché škrabky

Ploché škrabky (kutáče na čistenie) sa používajú k hrubému očistenie stien výmenníka a vnútornej strany kotla od hrubých nečistôt. Odporúčame si zaobstarať jednu širšie škrabku (pre väčšie plochy) a druhú užšie (pre vyškrabaní horšie dostupných miest).

Ak nechcete zháňať čistiace pomôcky jednotlivo, môžete siahnuť rovno po kotlovom čistiacim setu.

Svietidlo

Zdroj svetla, ktorý možno do kotla spustiť, je nutný pri kontrole stien kotla a výmenníka, a to nielen po vyčistení, ale aj pre správne spätné usadenie spodného krytu. Podobne ako špeciálne svetla vám poslúži aj ručné svietidlo alebo reflektor.

Lopatka a metlička

Lopatka aj metlička sú tiež nepostrádateľnými pomocníkmi pri čistení kotla. Metlička je ideálna pre ometanie prachu a sadzí zo stien výmenníka a lopatka sa hodí na vyberanie oškrabkov nečistôt zo spodného priestoru kotla. Pri výbere metličky dbajte na to, aby mala dostatočne pevné štetiny.

Namiesto zmetáka môžete použiť aj vysávač na popol.

Ako postupovať pri čistení kotla

Teraz vám prezradíme, ako správne postupovať pri čistení kotla. Čistenie by malo zahŕňať tieto kroky:

 • vychladnutí kotla,
 • čistenie spodnej časti hornej platne a odnímateľných častí,
  čistenie dymovodu,
  čistenie stien kotla a stien výmenníka,
  opätovné zosadenie kotla.

Vychladnutí kotla

Skôr, než sa pustíte do čistenia, kotol vždy nechajte vychladnúť cez noc. Pri čistení sa v ňom nesmie nachádzať hasnúci, alebo dokonca horiace kúsky paliva.

Čistenie spodnej časti hornej platne a odnímateľných častí

Najskôr zdvihnite hornú liatinovú krycie platňu. Ručnú oceľovou kefou vykonajte očistenie nánosov nečistôt a metličkou ju omeťte od jemných sadzí.

Z kotla potom postupne vyberte všetky odnímateľné časti (oceľovú klapku, zatápacou klapku, veko dymovej komory). Všetky tieto časti potom očistite ručnú oceľovou kefou a jemné sadze omeťte metličkou.

Čistenie dymovodu

Vašu pozornosť si zaslúži tiež dymovod (čo je rúrka napojená na komínový prieduch). Pomocou ručnej oceľovej kefy vyčistite dymovod až tam, kam dosiahnete, a to vrátane dymového hrdla kotla. Na horšie dostupné miesta použite kefu na násade.

Čistenie stien kotla a stien výmenníka

Ďalej je vhodné vykonať hrubé očistenie stien kotla spolu so stenami výmenníka. Toto čistenie sa vykonáva pomocou oceľových škrabiek rôznej hrúbky. Nezabudnite na steny kotla v medzere medzi doskami výmenníka, vrchný plochy výmenníka aj ich hrany.

Po hrubom čistení preveďte finálne očistenie oceľovými kefami na násadách a ometenie sadzí a jemného prachu zmetákom (vodorovné i zvislé plochy).

Nakoniec všetky nečistoty a prach plochou škrabkou zhrňte otvorom v spodnej časti dymovej komory do popolníka. Pri práci je vhodné si svietiť svietidlom.

Opätovné zosadenie kotla

Po čistení vás čaká už len zosadenie všetkých vyňatých častí kotla (tj. oceľové klapky, zatápacou klapky, veka dymovej komory). Pri vrátení je vhodné si posvietiť, aby do seba diely dobre zapadli. Veľký pozor dávajte najmä pri osadení dymovodu. Dymovod musí zapadnúť presne na svoje miesto na dymovom hrdle. V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku spadnutie dymovodu z hrdla pri prevádzke.

Na úplný záver osaďte hornej krycej platňu s dvierkami. Dbajte pritom na to, aby horná platňa s tesnením presne priliehala na okrajový plášť kotla. Len tak totiž zabránite úniku dymu do miestnosti.

Nezabudnite tiež vysypať popolník a zmetákom (prípadne vysávačom na popol) vyčistiť priestory pre popolník.

Ako z kotla odstrániť decht

Ak sa vo vnútri kotla usadzuje decht, príčin môže byť viac:

 1. Používanie nekvalitného paliva – ak zatápíte nedostatočne vyschnutým alebo priamo mokrým drevom (minimálne by drevo malo schnúť 1 rok, radšej aj dlhšie).
 2. Nevhodný spôsob kúrenia – ak pri kúrení nevzniká dostatočná teplota a teplota prívodu vykurovacej vody sa pohybuje pod 60 ° C, prípadne je nízka teplota vratnej vody (ktorá potom ochladzuje steny výmenníka).
 3. Nevyhovujúce odťah spalín – ten býva najčastejšie spôsobený chybným napojením dymovodu alebo zlým prevedením komína.
 4. Nedostatočný prívod vzduchu do kotolne – ak vaša kotolňa nie je správne zásobená vzduchom, dochádza k nekvalitnému horenie paliva a usadzovaniu dechtu.

Decht zvyčajne nemožno odstrániť mechanicky (oceľovou kefou alebo škrabkou), ale môžete sa ho efektívne zbaviť vypálením. Decht totiž nie je odolný voči vysokým teplotám.

Pri odstraňovaní dechtu preto postupujte nasledovne: Kotol rozkúrte na veľmi vysokú teplotu (teplota prívodu vykurovacej vody by sa mala pohybovať okolo 90 ° C, čo je zvyčajne maximálna teplota uvádzaná výrobcom). Odporúčame použiť palivo s vysokou výhrevnosťou (kvalitné suché tvrdé drevo, čierne uhlie alebo koks). Doba vypaľovania by sa pritom mala pohybovať v rádu hodín. Počet hodín pritom závisí od hrúbky dechtové vrstvy.

Budeme radi počuť vaše myšlienky

   Dajte nám odpoveď

   Čo vybrať
   Logo